HTML

Új Szemlélet

Az Új Szemlélet csoport a közösségi munka és a radikális szociális munka eszmeiségét ötvöző szakmai műhely és akciócsoport, amely 2010-ben A szociális munka etikai kódexe megújításának apropójából jött létre. E kettős funkciót betöltve célunk hosszú távú. Szakmai műhelyként szeretnénk teret biztosítani a szociális szférát érintő kérdések megvitatásának, cselekvési stratégiák kidolgozásának. Akciócsoportként pedig arra törekszünk, hogy a szakma és a közvélemény figyelmét felhívjuk a kirekesztettek helyzetére, és egy olyan szakmai közösséget hozzunk létre, amely képes is és mer is kiállni a rászorulókért. Az Új Szemlélet csoport decentralizált, azaz vezetővel nem rendelkező független szervezet, tagjai szociális munkások. Honlap: www.ujszemlelet.blog.hu Elérhetőség: ujszemlelet@gmail.com The Új Szemlélet (New Approach) group is a professional workshop and action group fusing the spirit of community work with radical social work, formed in 2010 with regard to the renewal of the Social Worker’s Code of Ethics. In view of this twofold function, our aims are long term. As a workshop we would like to give a forum to the discussion of social questions and the development of strategies. As an action group our goal is to call the attention of the social profession and the members of the society to the situation of the excluded - and also to built up a professional community that is able to and dare to stand out to the excluded. Új Szemlélet is a decentralized, independent organization, its members are social workers. E-mail: ujszemlelet@gmail.com

Friss topikok

  • Ferencz Norbi: Ha tudjátok mikor szemetelnek az emberek, miért nem akkor állítotok oda rendőröket...miért kell a ... (2012.01.03. 20:24) A józsefvárosi alkotmánysértőknek
  • szocmunkas: A blog linkjét elhelyeztem a blogomon utólagos engedelmetekkel: szocialismunkas.freeblog.hu/archi... (2011.12.29. 10:35) Írd alá, köszönjük!

2020.07.15. 18:02 ujszemlelet

Lau Ka-tung, az első hongkongi szociális munkás, akit az egyik tüntetésen szociális munkásként való kiállása miatt ítélt el a kínai rezsim

Lau Ka-tung egy hongkongi szociális munkás, aki aktív résztvevője a demokráciáért kiálló mozgalomnak.

Ka-tung nem tudott részt venni a Törvényhozó Testületbe (Legistlative Council-LeCo) való választásokon, ahogy eredetileg tervezte, mivel egyéves börtönbüntetését töltötte, amire a szociális munkás etikai kódex által is megfogalmazott kötelességének teljesítéséért ítélte el a bíróság (az ottani jogrend szerint “a rendőrség tisztviselőjének akadályozásáért” lett elítélve).

Börtöncellájában Ka-tung a hit legyőzhetetlenségére emlékeztette a hongkongiakat. Ka-tung még a börtön falainak fogságában is nyiltan kitartott a szociális igazságosságért tüntetők mellett.

Ez Ka-tung Hongkong lakosságához intézett levele:

Lau Ka-tung vagyok, az élet védelme mellett elkötelezett, elszánt szociális munkás. A jogállam Hongkongban halott.  A bíróság a politikai csalók eszközévé vált. Hongkong, mint állam megszűnt, olyannyira, hogy egy társadalmi konfliktusban villámhárítóként részt vevő szociális munkás is egy év letöltendő szabadságvesztésre van ítélve – az óvadék ellenében való szabadulás lehetőségét sem hagyva meg számára.

Különböző becslések egyhangúlag állítják: a tavalyi ELAB-ellenes mozgalom indulásától számítva kb. 50 szociális munkást tartóztatott le a rendőrség. Az én esetem csak a jéghegy csúcsa és a kezdet. A jelenlegi rendszer logikája szerint azt, hogy szociális munkás kötelességem végzése közben kerültem szembe a rendőrséggel, úgy fogják első lépésben megbosszulni, hogy elveszítem a  szociális munkás hivatás gyakorlását lehetővé tevő szakmai jogosultságomat, amire a szociális munkás szak elvégzésével tettem szert. Remélem, a Szociális Munkás Nyilvántartó Testület kiáll értem – ennek a szervnek nyolc választott és hét kinevezett tagja van. Remélem, körmük szakadtáig védeni fogják álláspontom jogosultságát. Amennyiben bármi szabályellenes történik a Nyilvántartó Testületbe való választás során, az egész szociális szektor elesik, és nem lesz remény a feltámadásra.

A nemzetbiztonságól szóló törvény nemsokára életbe lép. A tüntetések folytatása a zsarnoksággal való szembenézés és konfrontáció árán is az egyetlen kiút a hong kongiak számára. A választásokon való részvétel is az ellenállás formája, de az ellenállás nem merülhet ki ennyiben. Bosszantó, hogy a dolgok alakulása keresztbe tett eredeti tervemnek: a  június 17-i választásokon való indulásom bejelentésének.

Mindenesetre remélem, hogy lesznek majd, akik emlékeznek a nagy szociális megmozdulásokra, melyeken Hongkong keresztülment. Hongkong többet akar a 35+ mandátumnál a Törvényhozó Testületben, de a 35+ elkötelezett képviselő komoly fegyvertényként lesz jelen.

Esélyeim a Törvényhozó Testületi választásokon való indulásomra kicsik, de néhány ismerősöm a szociális szakmából biztosan indulni fog. Jóllehet teljes bizalmam van a szociális jóléti választótestületben, őszintén remélem, hogy mindannyian eszünkben tartjuk az Öt Követelést és ez a választás az általános szavazójoghoz vezető út is lesz egyben, amiért Hongkong egy egész generációja már nagy árat fizetett.

Végül, de nem utolsó sorban: sok szociális munkás, hivatásos segítő, orvos, nővér és lelkész vett részt a Mozgalom humanitárius támogatásában. A belátható jövőben a zsarnokség folytatni fogja azok üldözését, akik szakmai tudásukkal is támogatják a mozgalmat. Jelenleg a fellebbezés benyújtása az egyik útja tiltakozásom folytatásának, küldetésemet védelmezni fogom és a szociális munkában való hitem megingathatatlan.

Annak ellenére, hogy börtönben vagyok, bízom benne, hogy a Hongkongiak nem adják fel. Az ELAB-ellenes mozgalomnak nincs vége. A Törvényhozó Testületi választás a tiltakozások hadszínterének egyike a Hongkong felszabadítására irányuló régóta fennálló törekvésünknek. Arra vágyom, hogy viszatérhessek veletek a csatatérre, és győzelmünk egyik tanúja lehessek.

Szociális munkás társak, legyetek szociális munkások egészen a végsőkig.

Tiltakozó társak, tiltakozzatok egészen a végsőkig.

 

Forrás: Lau Ka-tung Facebook profilja.

 

kapcsolódó: https://gnews.org/243102/?fbclid=IwAR2P1eTX14OJ9GMgNwAvnthniRh05TdN0ZitL3pVyjI3GelhirlDZHEh9LI

Szólj hozzá!

Címkék: szolidaritás Hongkong Ka-tung radikális szociális munka


2020.06.19. 18:57 ujszemlelet

A Nemzetközi Szociális Munkás Akcióhálózat Kiáltványa (SWAN-I)

A Nemzetközi Szociális Munkás Akcióhálózat (International Social Work Action Network, továbbiakban  SWAN-I) radikális szociális munkás szervezetek és támogatóik globális szervezete. Néhány országban (pl. az Egyesült Királyságban, Írországban, Görögországban, Dániában) tagszervezeteink Szociális Munkás Akcióhálózatnak ( Social Work Action Network ) nevezik magukat, de vannak olyan helyek is, ahol a helyi csoportok saját hagyományaikat követő néven működnek (Boston környékén pl.  Boston Liberatory Health Network – Bostoni Felszabadító Egészségügyi Hálózat).

A SWAN-I-hez tartozó csoportokat a politikai akciót és politikai kampánymunkát a szociális munka gyakorlata fejlesztésének eszközeként értelmező attitűd iránti elköteleződés egyesíti, mely gyakorlatnak  a szociális munkába bevonódott, abban résztvevő, abban részesülő vagy azt alkalmazó összes fél érdekét kell szolgálnia. A helyi csoportok tudják legjobban megérteni közvetlen politikai környezetüket, a  SWAN-I nem ír elő semmilyen kötelező tevékenységet  tagszervezeteinek, azok a közösen vallott értékek mentén, egyes konkrét  kampánytevékenységekben, illetve a radikális szociális munka gyakorlatának fejlesztésében és hagyományainak országaikban való elmélyítésében segítik egymás. A  SWAN-I tagszervezetei formálisan a következő pontokkal értenek egyet, illetve ezekben egyeznek meg:

A. Elkötelezettek vagyunk az emberek, illetve az emberi szükségletek magasabb rendűnek való értelmezésében a profittal szemben.

B. A teljesen finanszírozott szociális, egészségügyi és jóléti szolgáltatásokért küzdünk, melyekhez való ingyenes és alanyi jogon járó hozzáférés mindenki számára garantált. Tisztában vagyunk vele, hogy a világon sokféle jóléti modell létezik, alapvető szempontunk az, hogy a szociális, egészségügyi és jóléti szolgáltatások mindenki számára ingyen és a legmagasabb színvonalon legyenek hozzáférhetőek.

C. Egyértelműen a szociális, egészségügyi és jóléti szolgáltatások privatizált formái ellen vagyunk, mivel ezek privatizált formája elmélyíti az egyenlőtlenségeket, fokozza az elnyomást, és mert a közszolgáltatásoknak soha nem szabad megfelelniük a magánprofitképzés követelményeinek és elvárásainak. Ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk kritikusak az állami szociális szolgáltások formáival szemben, mivel tapasztaljuk, hogy az állam az emberek érdekei helyett a tőke és a nemzeti elitek érdekeit szolgálja.

D. A megbélyegzés és a szelektivizmus (szelektivizmus- az “érdemesség szempontjainak” érvényesítése) minden formáját ellenezzük a jóléti szolgáltatások megvalósításában. A szociális munkához, egészségügyi és jóléti szolgáltatásokhoz való hozzáférés jog és nem kiváltság.

F. Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk annak elve mellett, hogy azon embereknek, akik a szociális szolgáltatások bármelyikében részesülnek, részt kell venniük minden őket érintő döntés meghozatalában. A Disability Rights Movement (Fogyatékkal Élők Jogvédelmi Mozgalma) szavaival élve: “semmit rólunk nélkülünk”.  Hisszük, hogy minden, a szociális munka folyamatában résztvevő ember a szociális munka,  az egészségügyi és szociális szolgáltatások jobb finanszírozottságában és minőségének emelkedésében érdekelt.

G. Az egyenlőtlenség és az elnyomás minden formája ellen vagyunk.

H. Szociális munkások hálózataként felismerjük, hogy a szociális munka alkalmazásának szerteágazó formái léteznek: az egyénekkel való munkától kezdve, a közösségi munkán keresztül a kampánymunkával és a politikai jellegű nyomásgyakorlással bezáróan. Nem létezik egyetlen “helyes szociális munka modell”. Ugyanakkor valljuk, hogy bár a szociális nehézségek megélése és tapasztalása egyének szintjén is megtörténhet és történik, korunk szociális nehézségeinek és problémáinak közös gyökere korunk neoliberális kapitalizmusának szervezeti modelljében és természetében keresendő.

Más szavakkal: a legtöbb egyénenként megtapasztalt problémának közösségi  és társadalmi okai vannak, ilyenformán a kollektív, politikai gyakorlat jelentheti a társadalmi gyökerű problémák megoldását. A szociális munkának vállaltan (társadalom)politikai projektnek kell lennie.

 swan-i.png

Szólj hozzá!

Címkék: kiáltvány SWAN


2012.05.22. 13:16 ujszemlelet

Ítélethozatal

Május 23-án szerdán 10:15 perctől,

kerül sor a Fővárosi Törvényszéken az

Új Szemlélet szociális munkásának

Ferencz Norbert Pumuklinak a hatósági

rendelkezés elleni izgatás ügyében (a

józsefvárosi kukázást tiltó rendelet

elleni demonstráción állították elő)

ítélethozatalra.

 

 

Helyszín: Markó u. 27. I.em. 75

 

Szólj hozzá!


2012.05.16. 01:38 ujszemlelet

Nem bűnös! Alkotmányvédő! - Sajtóközlemény

Nem bűnös! Alkotmányvédő!

(Halogatásnak nincs helye!)

 

Társunknak, Ferencz Norbertnek 2012. május 17-én (csütörtökön) 10 óra 30 perckor folytatódik másodfokon „büntetőügye”.

Helyszín: Markó u. 27. (Fővárosi Törvényszék) I. em. 75.

 

Mint ismeretes, a józsefvárosi kukázást tiltó rendelet ellen 2011. március 10-én, radikális szociális szakmai akciót hajtottunk végre, mely során több, az Új Szemlélethez tartozó szociális munkást és szimpatizánst állítottak elő, majd ítéltek el szabálysértésért, és részesítettek figyelmeztetésben.

 

A figyelemfelhívó-tiltakozó szakmai akciónk egyik szervezőjét, azonban hatósági rendelkezés elleni izgatás bűncselekményével vádolták meg, és első fokon 3 év próbára bocsátották.

 

Most a Főügyészség indítványozza az eljárás felfüggesztését, ugyanis az Alkotmánybíróság állásfoglalása egy igen hasonló (gyakorlatilag teljesen azonos) rendelet kapcsán annak alkotmányellenességét állapította meg abban, hogy a kukázást tiltó rendelet magyar állampolgárokat hátrányosan különböztet meg, valamint hogy a rendeletet megalkotó önkormányzati testület „túllépett jogalkotó hatáskörén”.

 

Ahogyan az Alkotmánybíróság érvelt:

 

„Ez a cselekmény – például, ha a guberáló a talált holmikat összeszedi és elviszi – nem jár szükségképpen együtt a környezet szennyezésével, ezért általában és önmagában a környezetvédelem, köztisztaság szempontja nem indokolja a guberálás szankcionálását.”

 

Most az a valódi kérdés, hogy a Törvényszék hagyja-e halasztani az ügyet és ezzel kollégánkat megbélyegzi a bűnös jelzővel, vagy felmenti, és végleg pontot tesz a szemétháború végére.

 

Sajnos Kocsis Máté hajléktalanügyi referens – aki VIII. kerületi polgármester és a hajléktalanság kriminalizációjának aktív támogatója – a mai napig nem kért bocsánatot az érintett, hátrányosan megkülönböztetett emberektől, köztük kollégáinktól és a többi előállított tiltakozótól sem. Az amúgy jogász végzettségű hajléktalanügyi referens súlyosan téved, amikor azt állítja, hogy „nincs hajléktalan kérdés, közrendvédelmi kérdés van”. Szerintünk lakáspolitika nincsen. Üres, használaton kívüli lakások azonban ezerszám vannak.

 

Mi csak ismételni tudjuk a szociális szakma állásfoglalását, miszerint Norbi és a szakmai akció minden egyes résztvevője: „szakmánk etikai kódexének, a szociális munka szakmai értékeinek és normáinak megfelelően viselkedett”.                                                                            

Új Szemlélet

Budapest, 2012.05.15.

Szólj hozzá!


2012.04.14. 23:26 ujszemlelet

Példaképpen

 

Megnyitjuk a rovatot, amelyben olyan ismert vagy kevésbé ismert embereket ajánlunk a figyelmetekbe, akik a tevékenységükkel előmozdították a szociális szakma fejlődését. Az ő példájukon gondolkodva szeretnénk arra buzdítani titeket is, hogy a szakma alapértékeinek, etikai elveinek jegyében merjetek ti is cselekedni, törekedni a változásra egy befogadó és igazságosabb társadalom érdekében. Ha nekik sikerült, neked is menni fog...

Szólj hozzá!

Címkék: tanulj tőlük!


2012.04.04. 19:44 ujszemlelet

A szemét-háborúnak vége! Győztünk!

A szemét-háborúnak vége!

Mi győztünk!

 

15 hónappal kukázást tiltó előterjesztése után most saját tábora hátrált ki Dr. Kocsis Máté hajléktalanügyi referens mögül, aki így kénytelen-kelletlen visszavonulót fúj. Április 5-én, Kocsis Máté "bólogató jánosaival" együtt hatályon kívül helyezi a kukázás tiltását, így újra legális tevékenységgé válik Józsefvárosban a kukázás.

Az abszurd rendelet, mely sajnos nem az egyedüli volt az országban, több dologra is ráirányította a figyelmet:

Megmutatta, hogy sajnos egy népszavazáson a szavazásra jogosult állampolgárok egy kicsiny részét (50000-ből), mintegy 7500 embert sikerült lépre csalnia a kerületi polgármesternek és az őt támogató helyi képviselőknek, hogy aztán ezek az állampolgárok arra szavazzanak, amit az alkotmánybíróság nemes egyszerűséggel "hátrányos megkülönböztetés okozásának" nyilvánított.

Rávilágított, hogy a szociális szakma helyesen járt el akkor, amikor kiállt ama szociális munkás kollégák mellett, akik szabálysértési figyelmeztetést kaptak ill. akiket hatósági rendelkezés elleni izgatás bűncselekménye miatt elítéltek, amiért elsőként radikális szakmai akcióval hívták fel a közvélemény figyelmét a józsefvárosi alkotmánysértő döntéshozók rendeletére.

Magyarországon, az elmúlt 15 hónapban megtörténhetett, hogy egy önkormányzat, annak polgármestere és képviselői - túllépve jogalkotó hatáskörükön - hátrányos megkülönböztetést okozzanak magyar állampolgároknak. A józsefvárosi döntéshozók ahelyett, hogy arra költenék a választópolgárok pénzét, hogy a nyomort enyhítsék badarságokra pazarolták azt, anyagi eszközök segítségével alkotmányellenes kérdésekkel kapcsolatban kiírt népszavazáson próbáltak meg kirekeszteni és bűnözővé nyilvánítani egyes társadalmi csoportokat.

Szociális munkásokként mi mindent elkövettünk, hogy gátat szabjunk és megakadályozzuk a kukázásra szoruló embertársaink törvényen kívül helyezését. A szemétháború utolsó előtti lépéseként, feljelentést tettünk hivatali visszaélés, közösség tagja elleni erőszak, zaklatás és kényszerítés miatt "ismeretlen tettesek" ellen.

Végül engedjék meg, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akik a rendelet visszavonása érdekében fórumokat szerveztek, a józsefvárosi népszavazáson a "nemek" mellett kampányoltak, szórólapokat terjesztettek. Azoknak, akik tüntettek ellene, akik, tiltakozásuk jeléül, a decemberi hidegben a szabálysértési iroda előtt éjszakáztak, akik végig ülték velünk a tárgyalásokat. Köszönjük volt és jelenlegi tanárainknak, mindenkinek, akik mellettünk álltak, civileknek és szakmabelieknek, fedél nélküli aktivista barátainknak, az újságíróknak és bloggereknek, a velünk szolidaritást vállaló nemzetközi szociális szakmai szervezeteknek: egyszóval Mindenkinek!

 

Új Szemlélet

2012. 04. 04.

 

 

Szólj hozzá!


2011.12.29. 20:40 ujszemlelet

A józsefvárosi alkotmánysértőknek

 

Nyílt levél

Kocsis Máté polgármester, a jegyző, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a polgármester előterjesztését (kukázást tiltó és kriminalizáló) támogató önkormányzati képviselők részére!

"Álláspontom szerint a probléma megoldását jelentené a fenti tevékenységek (kukázás) visszaszorítása azzal, hogy szabálysértési cselekmények közé sorolnánk, melynek következményeként az elkövető szabálysértési eljárás keretében pénzbírsággal sújthatóvá válna."

Kocsis Máté VIII. kerületi polgármester álláspontja a kukázást tiltó előterjesztésében

 

Az Alkotmánybíróság december 28-i döntése értelmében a kukázást tiltó rendelkezések alkotmányellenesek, továbbá a testület megállapította, „hogy ezek a magatartások a szemetelés körén kívül eső cselekmények,  amelyeknek a szabálysértéssé nyilvánításával az önkormányzat túllépett jogalkotó hatáskörének az Alkotmányban és a törvényekben biztosított keretein”.

 

Mindezt figyelembe véve felszólítjuk Józsefváros polgármesterét, a rendeletet ellenjegyző aljegyzőt, valamint azon önkormányzati képviselőket, akik támogató szavazatukkal elfogadták Kocsis Máté alkotmányellenes előterjesztését (55/2010 önk. rendelet), hogy haladéktalanul kezdeményezzék ennek megsemmisítését.

Kocsis Máté pedig nyilvánosan kérjen bocsánatot a rendelet során joghátrányt szenvedett emberektől és a szociális szakmától, valamint mondjon le hajléktalanügyi referensi pozíciójáról.
 

Amennyiben ennek nem tesznek eleget, kénytelenek vagyunk feljelentést tenni említett személyek mindegyike ellen kényszerítés, közösség tagja elleni erőszak, zaklatás és hivatali visszaélés megalapozott gyanújában.

Új Szemlélet
 

Budapest, 2011. december 29.

 

5 komment


2011.11.15. 16:14 ujszemlelet

Írd alá, köszönjük!

A SWAN-petíció (ld. alább) aláíróinak a száma immár meghaladja az 1100 főt, a támogatók között számos ország képviselteti magát.

Ha még nem tetted meg és egyet értesz a céljainkkal, írd alá azt és/vagy a Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) által készített hivatalos tiltakozó nyilatkozatot is, amely pedig a hazai szociális szakemberek és civilek által készült:

http://www.peticiok.com/signatures/tiltakozunk_nem_ferencz_norbert_a_bnos/

1 komment


2011.11.15. 15:08 ujszemlelet

"Kérdezz, felelünk!" - Szakkollégium Éjszakája

Csütörtök este (2011. nov. 17.) 18 órától Szakkollégium Éjszakája az ELTE Lágymányosi Campusán! 

A CIVIL folyosón (alagsor) lesz a standunk, szeretettel várunk titeket beszélgetésre, eszmecserére, vagy csak egy kis nézelődésre!

A rendezvényről bővebben: http://sze.tatk.elte.hu/?q=program

Szólj hozzá!


2011.11.03. 21:51 ujszemlelet

Petíció

A brit SWAN szervezet (róluk ld. a korábbi posztokat) petíciót készített a támogatásunkra - ezzel is kifejezve, hogy elítélik a szociális problémák rendészeti kérdésként kezelését, valamint a munkájukat az etikai kódex alapján végző segítő szakemberek bűnözőnek nyilvánítását. A petíciót eddig közel 400 aláíró támogatta egyetlen éjszaka alatt a világ minden tájáról: http://swan.epetitions.net/

Köszönjük a SWAN-nak és minden aláírónak!

Thank you so much for the SWAN and for every subscribers all around the world!

Szólj hozzá!


2011.11.03. 21:41 ujszemlelet

Újabb osztrák támogatók és egy fontos szakmai etikai állásfoglalás

Ma este még két rövid idézettel örvendeztetünk meg titeket (és persze magunkat):

"Az OBDS – a Szociális Munkások Nemzetközi Szövetségének (IFSW) tagja - heves tiltakozását fejezi ki azon repressziók ellen, melyeknek a szociális munkások nemzetközi etikai kódexét követő magyar kollégák vannak kitéve. 

Az OBDS követeli az olyan új keletű magyar közigazgatási és büntetőjogi törvényhozás nemzetközi száműzését, mely(ek ) a szakmai szabályokon és emberi jogokon alapuló szociális munkás szakma gyakorlását büntetéssel való fenyegetés alá helyezi."
 
 

és egy nagyon fontos hazai:

"Az Új Szemlélet Csoport márciusi demonstrációja a szociális munkások szakmai szervezete, a Szociális Szakmai Szövetség etikai állásfoglalása szerint az Etikai Kódexnek megfelelően zajlott. „Etikai szempontból a csoport érdekvédelmi tevékenysége önmagában – az Etikai Kódex 7. 10. és 11. pontja alapján – etikusnak mondható.” – írták szeptember 20-i nyilatkozatukban."

a teljes cikket itt olvashatjátok: http://index.hu/belfold/2011/11/03/borton_fenyegeti_a_hajlektalanok_vedoit/

Szólj hozzá!


2011.11.03. 00:13 ujszemlelet

Az ausztriai szociális munkások is támogatnak minket!

Most érkezett meg hozzánk szomszéd kollégáink, az osztrák szociálisok levele is (az Österreichischen Berufsverbands für SozialarbeiterInnen szervezetéről bővebben: www.sozialarbeit.at), ebből egy rövid idézet, amelyben szolidaritásukról, médiatámogatásukról tájékoztatnak minket - valamint tiltakozó akciójukról is, amit az ausztriai magyar nagykövetség elé szerveznek:

"The Austrian Association of Social workers wants to support our Hungarian colleagues in their activities regarding the fight against opression of professional social work.
We will issue a press release in Austrian media and inform our members.
We will also send a note of protest to the Hungarian Ambassador in Austria."

Szeretnénk ezen a fórumon is megköszönni mindenkinek a támogatást!

We would like to thank you for all of our professional and civil supporters, for everybody who feels solidarity for the users and workers of the Hungarian social sphere!

Szólj hozzá!


2011.11.02. 23:31 ujszemlelet

Nem vagyunk egyedül! Nemzetközi szolidaritás!

Örömmel adjuk hírül, hogy több szervezettől, több országból is kaptunk nemzetközi szolidaritást kinyilvánító közleményeket, amelyek elítélik a magyarországi szociális problémák kirminalizálását és a befogadóbb, emberségesebb társadalomért dolgozó hazai szociális munkásokat érő atrocitásokat - valamint közösséget vállalnak a csoportunkkal a kukázást büntető rendelet elleni szakmai akciónk és az ezt követő eljárás kapcsán!

A brüsszeli székhelyű FEANTSA-deklaráció után itt olvashatjátok a SWAN (http://www.socialworkfuture.org/, a Glasgow-i központú "Szociális Munkás Akcióhálózat", amelynek tagjai praktizáló szociális munkások, akadémikusok, diákok és a szociális jóléti szolgáltatások ügyfelei) közleményét: http://www.socialworkfuture.org/index.php/articles-and-analysis/news/170-defend-norbert

Itt olvashatjátok a francia szolidaritási közleményt: http://onvaulxmieuxqueca.ouvaton.org/spip.php?article1846

Ezek a szervezetek egyben az Új Szemlélet csoportot és a képessé tételben és a demokratikus társadalomban bízó és azért dolgozó magyarországi szociális munkásokat támogató kampányokat is indítanak és terjesztik a híreket!

Szólj hozzá!


2011.11.02. 22:46 ujszemlelet

A FEANTSA közleménye angolul és magyarul

A FEANTSA (The European Federation of National Organizations Working with the Homeless - Hajléktalanokkal Foglalkozó Szervezetek Európai Szövetsége), a hajléktalansággal foglalkozó európai ernyőszervezet, amelynek több magyar tagja is van (bővebben: http://www.feantsa.org/code/en/hp.asp), a hozzánk eljuttatott közleményben ítélte el a magyarországi döntéshozók hajléktalan emberekre irányuló kriminalizációs törekvéseit, amit itt olvashattok angolul: http://www.feantsa.org/files/freshstart/Communications/Press%20Releases/2011/press_release_BP_EU.pdf

Itt pedig a szöveg fordítása az egyik tagunk tollából:

"A FEANTSA (az európai, hajléktalanok ellátásával foglalkozó szervezeteket tömörítő ernyőszervezet) közleménye. 2011-10-31

A hajléktalanság kriminalizálása helyett az integrált hajléktalan-stratégia a válasz!

A FEANTSA már korábban foglalkozott a hajléktalan emberek elleni támadásokkal Magyarországon, és azokkal a büntető lépésekkel, melyek a hajléktalanság kriminalizálásához vezettek.  Azon törvények visszavonását indítványoztuk, melyek a közterületen való alvást (életvitelt) főbenjáró bűnként kezelik.  Az utcán életvitelszerűen tartózkodó állampolgárok megbírságolása és fogva tartása helyett egy integrált hajléktalan-stratégiát javaslunk pozitív alternatívaként.

A hajléktalanokról szóló vitákban a magyar politikusok gyakran hivatkoznak Európából vett példákra, melyek párhuzamban vannak más európai országokéval. Tarlós István, Budapest főpolgármestere, azt mondta: „azok, akik azt hiszik, hogy minden probléma megoldható azzal, hogy a hajléktalan embereknek lakást adunk - tévednek.  [...] Azon csodálkozom, hogy a szélsőliberális, laissez-fair ideológiát vallók nem háborodnak fel azokon a szabályokon és gyakorlatokon, amelyeket más európai országok, mint Ausztria, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország vagy a liberális Hollandia alkalmaznak. Ezekben az országokban szigorú szabályok vannak.”

Reagálva ezekre az állítólagos példákra, a FEANTSA fel tud hozni bizonyítékokat ezek működésére, Európaszerte, hogy miközben a legtöbben közülük szigorú szabályozást követnek, befektetnek a hajléktalanokat segítő szolgáltatásokba, mind minőségileg, mennyiségileg. Európában nincs olyan ország, melynek törvénykezése bírságot vetne ki  az utcán életvite szerűen élőkre, és börtönnel fenyegetné őket. Fontos, hogy azok az európai városok, ahol nyomást gyakorolnak a közterületeken élőkre azért, hogy azok használják a szolgáltatásokat, a helyzetnek megfelelő szolgáltatást, alternatívákat kínálnak a hajléktalan embereknek. Ezek az alternatívák magukba foglalják a valódi lakhatási lehetőségeket, a szociális bérlakásokat és a támogatott, piaci alapú lakhatást.

Budapesten nem ez a helyzet. A menedékhelyek teljesen tele vannak, amíg ezernél is több ember az utcán éjszakázik.  A nagy létszámú hajléktalanszállások létesítése helyett a hajléktalan-stratégia több országban az „utcáról lakhatásba” megvalósításához közelít. Csökkentik a hagyományos hajléktalanszállók számát, és felváltják őket a támogatott, bérelt lakhatási formákkal. (Finnország, Egyesült Királyság - Glasgow).

Ez ellentétes azzal, amiket Tarlós István kijelentései tartalmaznak, melyekből érzékelhető, hogy Budapest szembehelyezkedik az Európa más részein alkalmazott trendekkel.

Ezen pozitív trendek (mint pl. utcáról lakásba - Housing First) vezetnek a hajléktalanság csökkentéséhez. Ezeket az eszközöket használja Finnország, Portugália, Dánia, Ausztria, Franciaország, Írország. A lakhatáshoz való (és érvényesíthető!) jogot az integrált hajléktalanügyi stratégia részeként használják Franciaországban, ill. többek között Hollandiában, Norvégiában, Svédországban, az Egyesült Királyságban.

Ha ezeknek  az országoknak a példáját követné Budapest, hosszú út elébe néz. Az a kriminalizáló trend, ami Budapesten jelenleg zajlik, azonban ellentétes ezzel. Ám néhány kerület még ebben is igyekszik „túlteljesíteni”, s még erősebb nyomást alkalmaz anélkül, hogy igazi alternatívákat ajánlana, vagy ezt csak 10 embernek teszi a 100-ból. Ilyen kerülete Budapestnek a VIII., illetve az V. és XIV. mely követni tervezi a példát. (Már követte – megjegyz.: Új Szemlélet.) Az lenne a követendő európai példa, hogy letegyenek erről az elképzelésről, azaz hajléktalanság kriminalizálásáról. A fejlesztés irányába kell erőfeszítéseket tenni, megerősíteni az eredményeket és nem büntetni az embereket.

Az elmúlt hónapban az Európai Parlament által elfogadott Európai Hajléktalan-stratégia szöges ellentéte a Budapest által meghozott intézkedéseknek. A döntést támogatták a magyar képviselők is, beleértve a Tarlós Istvánt támogatókat is. Ugyanazon pártba tartoznak a(z) V., VIII., XIV. kerületek polgármesterei is. 

A döntés, amely kiemelten koncentrál a fejlesztésekre, a fentebb említett lakhatási megoldásokra, közelíteni próbál a strukturális alapokhoz, vázát képezve a fejlesztés monitorozásának, a nemzeti és a regionális hajléktalan-stratégiának, amelybe Magyarország is beletartozik. Ez a követendő út, nem a hajléktalanság kriminalizálása.

A FEANTSA igazgatója, Freek Spinnewijn, tekintettel az Európai Parlament világos üzenetére, beleértve a többségét a magyar képviselőknek az Európai Parlamentben, támogatva egy integrált európai hajléktalan-stratégiát, ami lakásban, lakhatáson alapuló (nem szállókon!) stratégia, s amely együttműködik a magyarországi hajléktalanellátásban szolgáltatókkal, és követni fogja a pozitív példákat, amelyek a hajléktalanságot csökkentik."

/A FEANTSA közleménye alapján készítette az Új Szemlélet Csoport.

Az esetleges fordítási hibákért elnézést kérünk,  javaslataitok alapján korrigálásra kerülnek./"

Szólj hozzá!


2011.11.02. 22:34 ujszemlelet

Nov. 4., péntek - sűrű nap lesz, este szakmai kerekasztal-beszélgetésre és bulira várunk!

A reggeli tárgyalás után estére is programmal várjuk a szociális munkásokat (már aktív szakembereket és hallgatókat egyaránt), minden szociális területen dolgozót és szolidaritást vállaló civilt! (Az "IZGATÓ BULI" eseményét itt találod: https://www.facebook.com/#!/event.php?eid=230673410328676, alább pedig a meghívó.)

Szeretettel várunk
kerekasztal-beszélgetésünkre és az azt követő
szolidaritási

„IZGATÓ BULIRA”!

Mikor?
2011. november 4. 18 óra

Hol?
Frisco Kávézó (IX. Mátyás utca 11.)

Miért?

Mert szociális munkás kollégánkat, Ferencz Norbertet (Pumuklit), aki az Új Szemlélet csoport tagjaként a hazai radikális szociális munka képviselője, hatósági rendelkezés elleni izgatás bűntettével vádolják, mely akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható!

„Bűne”, hogy az Új Szemlélet csoport szakmai akciója keretében (mely a kukázás tiltását és pénzbírsággal való büntetését lehetővé tevő önkormányzati rendelet elleni direkt akció volt), kiállt szabálysértő kollégái mellett, valamint további szolidaritásra kérte a jelenlévőket. A VIII. kerületi ügyészség Ferencz Norbert e tettét a köznyugalom megzavarására alkalmas uszításnak és általános elégedetlenségre való felhívásnak minősítette.


Vagyis bűncselekménnyel vádolják.

Tárgyalására 2011. november 4-én 8:30-kor a Markó utca 25. szám alatt a 393-as tárgyalóban
kerül sor. (Ide is várunk!)

Szerinted ma Magyarországon a szociális munka uszítás…?

Üdvözlettel: Új Szemlélet csoport

Kapcsolat:
ujszemlelet@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/ujszemlelet
http://ujszemlelet.blog.hu/

Információ az Új Szemlélet csoportról:
Az Új Szemlélet csoport a közösségi munka és a radikális szociális munka eszmeiségét
ötvöző szakmai műhely és akciócsoport, amely 2010-ben A szociális munka etikai kódexe
megújításának apropójából jött létre. E kettős funkciót betöltve célunk hosszú távú.
Az Új Szemlélet csoport független szervezet, tagjai szociális munkások.

 

Szólj hozzá!


2011.11.02. 22:25 ujszemlelet

Nov. 4., péntek! Meghívó szociális munkásoknak, szociális szakembereknek, szolidaritó civil állampolgároknak és sajtó képviselőinek

Talán néhányatok a kukázást kriminalizáló VIII. kerületi határozat kapcsán hallott rólunk először. Akkor többünk ellen szabálysértés miatt, egyikünk ellen pedig bűncselekmény vádjával indítottak eljárást.

Nagy sajtóvisszhangot váltott ki az akció, azért, mert tömegeket (szakmabelieket és civileket egyaránt) megdöbbentett az az embertelen büntetőhadjárat, amit a hajléktalan emberek ellen kezdtek a döntéshozók.

Egy újabb fejezetéhez érkezett a történet, amikor minden szociális munkás, szociális területen dolgozó szakember és civil állampolgár szolidaritására szükség van!

Gyertek el! (Alább a magyar és az angol verzió.)

Magyarországon a szociális munka uszítás?

Szociális munkás kollégánkat, Ferencz Norbertet (Pumuklit), aki az Új Szemlélet csoport tagjaként a hazai radikális szociális munka képviselője, hatósági rendelkezés elleni izgatás
bűntettével vádolják, mely akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható!

„Bűne”, hogy az Új Szemlélet csoport szakmai akciója keretében (mely a kukázás tiltását és pénzbírsággal való büntetését lehetővé tevő önkormányzati rendelet elleni direkt akció volt), kiállt szabálysértő kollégái mellett, valamint további szolidaritásra kérte a jelenlévőket. A VIII. kerületi ügyészség Ferencz Norbert e tettét a köznyugalom megzavarására alkalmas uszításnak és általános elégedetlenségre való felhívásnak minősítette.
 

Vagyis bűncselekménnyel vádolják.

Ezúton meghívjuk a tárgyalásra, és az azt megelőző szociális munkás eskütételre a sajtó és a szakma képviselőit, és kérjük őket, hogy tájékoztassák a közvéleményt arról, hogy ma Magyarországon azokat a szociális munkásokat, akik komolyan veszik A szociális munka
etikai kódexét, és nyíltan kifejezik szakmai álláspontjukat, szabálysértéssel büntethetnek és bűncselekménnyel vádolhatnak.

A sajtó képviselőit november 4-én 8:00-kor várjuk a Markó utca 25. szám előtt.

A szociális munka etikai kódexe (részlet):

"10. pont: A szociális munkás felelőssége, az Etikai Kódexet aláíró és csatlakozó szakmai
szervezetek joga és kötelessége, hogy felhívják a döntéshozók, valamint a közvélemény
figyelmét mindarra, amiben a nélkülözés és a szenvedés kialakulásáért a döntéshozók, a
társadalom vagy egyes intézmények felelősek, illetve amivel akadályozzák ezek enyhítését.

11. pont: A szociális munkás tevékenységével, szakmai állásfoglalásaival segíti elő a
társadalmi változásokat.”

Kapcsolat:
ujszemlelet@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/ujszemlelet
http://ujszemlelet.blog.hu/

Információ az Új Szemlélet csoportról:
Az Új Szemlélet csoport a közösségi munka és a radikális szociális munka eszmeiségét
ötvöző szakmai műhely és akciócsoport, amely 2010-ben A szociális munka etikai kódexe
megújításának apropójából jött létre. E kettős funkciót betöltve célunk hosszú távú.
Az Új Szemlélet csoport független szervezet, tagjai szociális munkások.

 

ENGLISH VERSION

 

PRESS INVITATION
Is social work an act of incitement in Hungary?


Our fellow social worker Norbert Ferencz (Pumukli), member of the Új Szemlélet group represents radical social work, and is now under trial for incitement, a felony punishable by up to 3 years imprisonment!


His „crime” is participating in a vocational demonstration with the Új Szemlélet group, aimed specifically against the municipal ordinance that classified dumpster diving a misdemeanor,whereby he stood up for his offendor colleagues and called upon the solidarity of all present. The 8th District Prosecution has recognized this act on Norbert Ferencz’s behalf as incitement against the public peace and a call for general dissent. He is under accusation for a felony.
 

We hereby invite members of the press and fellow social workers to the trial, as well as the preceding social worker’s oath, and request that you inform the public that in Hungary today, social workers who adhere to the Social worker’s code of ethics and express their professional stance openly are liable to punishment and criminal accusation.


Members of the press are welcome on November 4th, at 8:00 AM before no. 25 Markó utca.


Social worker’s code of ethics (excerpt):
 

"Point 10: It is the social worker’s responsibility, as well as a right and duty of the undersigned professional organizations, to call the attention of decision makers and the general public to their respective responsibility for the emergence of poverty and suffering as well as for their obstruction of the alleviation thereof.


Point 11: Social workers facilitate social change through their activities and professional stance.”


Contact:
ujszemlelet@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/ujszemlelethttp://ujszemlelet.blog.hu/Information on theÚj Szemlélet group:
The Új Szemlélet group is a professional workshop and action group fusing the spirit of community work with social work, formed in 2010 with regard to the renewal of the Social worker’s code of ethics. In view of this twofold function, our aims are long term.
Új Szemlélet is an independant organization, its members are social workers. 

Szólj hozzá!


2011.11.02. 22:08 ujszemlelet

A szociális munka etikai kódexe

2011. április 29-én fogadta el a Szociális Szakmai Szövetség Küldöttgyűlése az alapdokumentumunk frissítését, A szociális munka etikai kódexét. A megújítás kiindulásaként az Új Szemlélet csoport benyújtott egy javaslatot, ami szerves része lett a kódexnek.

Az eredményt itt olvashatjátok:

http://3sz.hu/sites/default/files/uploaded/etikai_kodex_2011.pdf

Szólj hozzá!


2011.11.02. 22:04 ujszemlelet

A szociális munka HIVATÁS, nem szivatás!

Tudjátok, bár sokan, sokszor szeretnék a szociális munkát a maga demokratikus segítő szerepe helyett kizárólag kontrollfunkcióba kényszeríteni, ez nem sikerülhet.

A szociális munka lényege a képessé tétel és a leereszkedő, paternalista szemlélet elvetése.

Évente végzősök százainak szájából hangzik fel a szociális munkás esküje. A diplomájukat ezután kaphatják kézhez. Nekünk, szociális munkásoknak ez a feladatunk - és ezt komolyan vesszük:

"Én XY fogadom, hogy a szociális munkás hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Szakmai tudásomat az emberi nélkülözés és szenvedés megelőzésére, enyhítésére és a kiszolgáltatottak képviseletére fordítom. Arra törekszem, hogy a hatalmon lévők és az egész társadalom figyelmét felhívjam a társadalmi igazságtalanságokra. Munkám során A szociális munka etika kódexében foglaltakhoz tartom magam."

Szólj hozzá!


2011.10.27. 17:35 ujszemlelet

Nyitány

Sziasztok!

Köszöntünk titeket a most induló blogunkon, amit folyamatosan fogunk bővíteni a szociális szakmát érintő információkkal!

Kapcsolatba léphettek velünk akár itt,

akár az ujszemlelet@gmail.com címen,

vagy ezen a Facebook-profilon: https://www.facebook.com/event.php?eid=168091319944690#!/pages/%C3%9Aj-Szeml%C3%A9let/143223442403668

Persze a legjobban annak örülünk, ha személyesen találkozunk valamelyik akciónkon vagy műhelybeszélgetésünkön!

Üdvözlettel: Új Szemlélet csoport

Szólj hozzá!